Årsmøte og endringer i styret

Skolens årsmøte ble gjennomført torsdag 31. mai 2018. I årsmøtet ble årsberetning og årsregnskap gjennomgått, samt innkomne saker fra medlemmer. I tillegg informerte de ulike komiteene om sitt arbeid.

Det ble også gjennomført valg av styre- og komitemedlemmer. Medlemmene velges for to år, og derfor er ikke alle på valg samtidig.

I styret ble det følgende endring: Magda Helen Nilsen og Jan Harry Thomassen tok ikke gjenvalg og gikk derfor ut fra styret. Paul Håkon Nilsen og Maria Arnesen ble valgt inn.

Det nye styret hadde konstitueringsmøte 13. juni. Arne Kristian Arnesen ble valgt videre til styreleder. Øvrige styremedlemmer er Odd K. Kristensen (nestleder), Odd-Arne Thomassen, Paul Håkon Nilsen og Maria Arnesen.

Det ble også avholdt ekstraordinært årsmøte for å gjennomføre endringer i vedtektene. Oppmøtet på det første årsmøtet var for lavt for å kunne ta gyldige beslutninger. Det ble vedtatt å justere vedtektene for tilpasning til nytt lovkrav, mens forslag om utvidelse av styret ble nedstemt.

Skrevet av: Håkan Funck