- Jeg fortsetter som rektor

1. august 2017 var det fem år siden jeg begynte som rektor på AKG. Det har vært en spennende og lærerik tid sammen med fantastiske elever og kolleger.

Jeg har en femårig åremålsstilling som gikk ut 31.07.2017 og ble automatisk forlenget ett år, altså ut skoleåret 2017/2018. På våren i år hadde jeg imidlertid en dialog med styret og ba dem å lyse ut stillingen allerede i år. Bakgrunnen var at jeg var sykmeldt i en periode og var usikker på om det vil være hensiktsmessig for meg å fortsette som rektor. 

Etter at stillingen ble utlyst har det likevel ikke blitt noe skifte. Nå er jeg tilbake i full stilling og sterkt motivert til å drive og utvikle skolen videre i lag med styret og våre ansatte. Siden forlengelsen av stillingen gjelder for ett år, vil det bli gjort en avklaring i løpet av året om fortsettelsen, og eventuelt en ny utlysning.

Hvem er da Håkan?

Jeg er 41 år gammel, er gift og har to barn. Jeg har bodd i Alta siden 2010. Jeg har en masterutdanning i internasjonal økonomi fra Luleå Tekniska Universitet, samt en utdanning i pedagogikk fra UiT. Jeg har også fullført den nasjonale rektorutdanningen som jeg tok i regi av NTNU. Før jeg kom til AKG har jeg jobbet i SpareBank 1 Nord-Norge som bedriftsrådgiver samt i Handelsbanken i Sverige i forskjellige stillinger, bl.a. som banksjef i fire år.

Jeg er også personlig kristen og har gjennom årene fått oppleve hvilken trygghet og glede det gir å få være et Guds barn. Det er en stor gave å få legge sitt liv i Guds hender. Det er å ta imot nåde, uten egen fortjeneste.

Mitt viktigste ansvar er å sørge for at alle elever har det bra på skolen. Det er av og til en krevende utfordring - men trivsel er en forutsetning for læring.

Håkan Funck

Publisert 03.08.2017