Søk
  • Håkan Funck

Slik blir den første uken!

Oppdatert: 13. mai 2020

Vi har arbeidet med forberedelser til skoleåpning i dag og kommer nå med informasjon som gjelder de ulike klassene når alle klassene er tilbake på skolen i løpet av denne uken. Dette er viktig informasjon til alle foreldre og vi har derfor som vanlig også sendt et varsel via sms om denne informasjonen.


Følgende gjelder for alle elever:

  • Vi må alle sammen ta ansvar for å følge reglene som vi setter opp for smittevern. Det betyr f.eks. at man vasker hendene ofte, holder avstand til hverandre og følger anvisninger om hvilke soner man skal være i i friminuttene. Hvis man er syk skal man ikke komme på skolen.

  • Ta med egne skrivesaker i pennal. Elevene skal ikke låne av hverandre. Vi har tidligere bedt 1.-4. om å sørge for å ha blyant, viskelær, linjal, blyantspisser, mellom 6-12 fargeblyanter og en liten saks. Dette gjelder også mellomtrinnet. U-trinnet trenger vanligvis ikke å ha med fargeblyanter og saks.

  • På klasserommet bruker vi ikke mikro, vannkoker eller kjøleskap. Det betyr at elevene har matpakken sin i ranselen. Elevene skal bruke egne drikkeflasker, og ikke kopper som ligger på klasserommet. Det er kun lærer som henter skolemelk fra melkeskapet.


1.-4. klasse har skole etter vanlig timeplan. Se ukeplanene som legges ut. Under noen av dagene fremover kan det bli noen nye tider for når elevene har friminutt, men i så fall får de informasjon om det på morgenen.


5.-7. klasse møter på skolen kun onsdag og torsdag denne uken. På tirsdag og fredag blir det hjemmeskole, og de møter da på Meet kl. 9 som tidligere.


RETTELSE 13/5: 7.kl har ikke hjemmeskole på fredag, men møter på skolen. Se ukeplan


5. og 7. kl bruker inngangen bak skolen og stiller opp der på morgenen. Når de hentes inn tar de kun av seg skoene i gangen, men skal ta inn jakke og segg på klasserommet. 6. klasse bruker hovedinngangen.


8.-10. klasse møter på skolen hver dag, tirsdag til fredag i denne uken. Noen av dagene (dog ikke tirsdag) slutter de litt tidligere. Det varierer mellom klassene og skal fremkomme på ukeplanen. Elevene tar av uteskor og -klær i gangen og går rett inn på klasserommet når de starter om morgenen.


Følg med på ukeplanen til den enkelte klasse! Ukeplanene legges ut på Classroom.


Ut over disse planene så kan det blir noen endringer på kort varsel i tilfelle vi f.eks. har fravær som ikke kan dekkes opp. I slike tilfeller prøver vi å legge ut informasjon og arbeidsoppgaver i Classroom. Vi gir også beskjed til de klasser det eventuelt gjelder.


Vi gleder oss til elevene er tilbake på skolen. Vi prøver å legge til rette for at alle skal få en god oppstart og at vi får det fint sammen! 1.-4. har jo allerede vært en stund på skolen og det er fint at vi får alle klassene tilbake.


Spesielt om skoleskyss

På grunn av smitteverntiltak så har bussene begrenset kapasitet da passasjerere ikke kan sitte helt nært hverandre. Passasjerere fra samme husstand kan imidlertid sitte sammen. De som har buss oppfordres så langt det er mulig til å ta annen transport.


Når det gjelder fritiden så er det viktig å forholde seg til myndighetenes anbefalinger. Det betyr bl.a. at man bør unngå mange kontakter og at man ikke er sammen med mange ulike personer. Smittesituasjonen kan fort forandre seg hvis vi ikke alle sammen tar vårt ansvar for å begrense spredning. Følg oppdaterte råd fra myndighetene via f.eks. helsenorge.no.

110 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle