Søk
  • Håkan Funck

Skidag i alpinbakken fredag 19. mars

Oppdatert: mars 18

Info til foreldre og elever:

Alta kommune leier alpinbakken til noen av skolene hvert år. I år er vi så heldige å få en dag i bakken. Dette blir fredag 19. mars.I år er det også særskilte smittevernregler i tillegg til vanlige sikkerhetsregler i bakken. For at vi skal ha en fin og trygg dag i bakken må derfor alle som skal deltar sette seg inn i og følge reglene. Disse handler om:


- Obligatorisk registrering av alle som er med, inntil maks 200 personer.

- Særskilte regler ved leie og innlevering av utstyr samt ved toalettene for å holde avstand.

- Obligatorisk med hjelm for alle som renner i bakken.

- Kohortene skal være adskilt ved grilling/spising. Kun elever i samme kohort kan ta heisen samtidig.


Alle skal møte opp innen kl. 9.00. Elevene må melde fra til kontaktlærer når de kommer og når de drar. Dagen avsluttes kl. 13.00. Elever på småtrinnet kan slutte noe før, slik at vi unngår trengsel ved innlevering av utstyr. Følg med på beskjed fra kontaktlærer.


I barnebakken er det mulighet å ake med kjelke og akematte.


Vi håper foreldre kan hjelpe til med å kjøre, og tilby evt. ledige plasser. Dersom noen ikke får ordnet med skyss - gi beskjed til kontaktlærer innen torsdag kl. 14.


Grilling - oppdeling i to soner

Når vi griller har vi en sone for 1.-4. kl og en sone for 5.-10. kl. Foreldre bes sitte i sonen med sine yngste barn og ikke vandre imellom sonene. Gapahuken til venstre, nærmest barnebakken, er for 1.-4. trinn, og så kan man spre seg oppover bakken. Gapahuken til høyre er for 5.-10. trinn, og så kan man sitte spredt på høyre side om den.


Vi er pålagt å følge samme smittevernregler som vi har i hverdagen i skolen.


Obligatorisk registrering

Vi inviterer foreldre/familiemedlemmer med på turen sammen med oss. Vi har måttet avvente litt med å kunne invitere, siden det var mulighet for klasser fra andre skoler i kommunen å delta. Nå blir det kun AKG, og da er det kapasitet for at foreldre/søsken også kan være med. Det er dog et maks antall på 200 stk. Hvis vi kommer over det, må dessverre melde avbud til de sist påmeldte utover maksantallet. NB! Elever og ansatte trenger ikke å registrere seg her. Det er kun for foreldre/familiemedlemmer.


Registrering gjøres her . Registrering må gjøres innen torsdag kl. 14.00.


OPPDATERING 18.03 KL. 9.20:

Vi har maks antall påmeldte. Påmeldingen er stengt.


Særskilte regler ved leie og innlevering samt ved toaletter

Sarves Alta alpinsenter har laget regler for skolebesøk. Disse kan leses her. Våre kohorter er følgende:

- U-trinnet: én kohort

- Mellomtrinnet: én kohort

- 3./4. kl: én kohort

- 1./2. kl: én kohort.


U-trinnet får leie først. Inne i bygget får det likevel være maks 10 stk. samtidig. En voksen fra skolen er til stede hele tiden. Etter u-trinnet kommer mellomtrinnet, så 3./4. kl. og deretter 1./2. kl.


Toalettene er tilgjengelig fra kl. 10.00. Det er fem toaletter, og det kan være maks. 5 stk samtidig der.


Ved innlevering skal det også være en voksen fra skolen til stede. Innlevering skjer i omvendt rekkefølge; 1./2. kl kan begynne å levere inn utstyr fra kl. 12.15.


Leie av utstyr betales selv iht. alpinsenterets prisliste.


Vi minner også om at arrangementer og turer i regi av skolen er røykfrie.


Ved spørsmål: ta kontakt med rektor (Håkan, 96706192) eller kontaktlærer.
157 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle