Søk
  • Håkan Funck

Så bra at vi ikke...

...bestandig rekker å bekymre oss før noe skjer. For skolen har jo dette vært en av de mest spesielle ukene noensinne. Plutselig er ingen elever på skolen og lærerne jobber hjemmefra. Hvis vi hadde hatt måneder på å planlegge for dette, så hadde det vært en utrolig krevende prosess hvor man hadde måttet drøfte mye frem og tilbake og forberede seg på hvordan ting skal gå for seg. Men nå har både elever, lærere og foreldre måttet snu seg rundt og gjøre ting på nye måter, omtrent over natta. Og det har gått greit, stort sett. Vi gjør allesammen så godt vi kan.


Før vi går videre har vi en viktig oppdatering for neste uke. Vi endrer tidspunktet for digitalt oppmøte for mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Oppmøtetidene blir følgende i neste uke:

- 1.-4. trinn: kl. 9.00

- 5.-7. trinn: kl. 9.30

-8.-10. trinn: kl. 10.00


Ett tips er å legge nettadressen for klassens møterom i Google Meet som bokmerke i nettleseren. Da slipper dere å søke det opp i Classroom hver gang. Hver klasse har også et rom i Hangouts Chat, og det kan man gjerne også lagre som bokmerke. Disse finnes nå i klassekurset i Google Classroom, under emnet "Fjernundervisning - info".


Akkurat nå kan man også konkludere med at det faktisk går an å drive en skole uten et skolebygg, men ikke uten lærere. Og nå må man også legge til at det ikke går an å drive en slik skole uten foreldre. Vi vet at det har vært et stort trøkk på foreldrene som må hjelpe, motivere, pushe og støtte elevene hjemme. Riktignok hadde ikke dette vært lovlig å gjennomføre i en normalsituasjon - vi har ikke vanligvis lov til å drive med fjernundervisning, men undervisningen må foregå på skolen.


Det har vært en rekke ulike aspekter å tenke på for oss. Heldigvis hadde vi kommet i gang med bruken av datamaskin for hver enkelt elev med en brukervennlig læringsplattform (Google Classroom). Men det handler ikke bare om teknikk. Det handler om å lage rammer og rutiner for hverdagen, og det handler om å lage pedagogiske opplegg som gir læring og er motiverende. Når alt er nytt, handler det også i stor grad om å klare å få til det godt nok, enn å få alt perfekt. Vi håper på forståelse for dette og er også takknemlige for tilbakemeldinger vi får fra foreldrene. Send gjerne tilbakemeldinger og innspill til meg (rektor@akgalta.no).


Et annet aspekt som jeg har tenkt på en del som rektor, er hvordan vi klarer å vedlikeholde et fellesskap i klassene og generelt for skolen. Jeg tror det hjelper på når klassene møtes hver dag på nett, både for å møte læreren, men også for å skravle litt med hverandre. Vi ansatte har også møter daglig, noe som handler både om fellesskap og faglig samarbeid. Den daglige morgenandakten som jeg legger ut er først og fremst et åndelig bidrag, men det handler også i noen grad om å være en markør for vårt skolefellesskap.


Vi vet ikke hvor lenge denne tilstanden vedvarer. Vi får sammen be om at Gud hjelper oss, vårt land og folk i denne situasjonen. Vi får også be for dem som rammes direkte av enten økonomiske tap eller av sykdom. Nå er det også viktig at vi viser omsorg for hverandre - noe som jo også blir annerledes av at vi ikke kan ha så mye samvær.


Ønsker alle en god helg!


Håkan Funck

Rektor

108 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle