Søk
  • Håkan Funck

Oppblomstring av korona - hva gjør vi?

I disse dagene har det vært flere personer i Alta som har fått konstatert koronasmitte. Kommunen arbeider med smittesporing og veldig mange har fått beskjed om å være i karantene. Mange er bekymret for situasjonen. I dag, onsdag 11.11.20 er det relativt mange som er borte, og noen av dem er i pålagt karantene.


Hvordan forholder vi oss til situasjonen?

I disse dagene når det pågår omfattende smittesporing vil vi kunne forvente at antallet bekreftet smittede også vil øke.


Myndighetene innførte en trafikklysmodell for ulike nivåer av smitteverntiltak. Når dette skrives, er vi fortsatt på gult nivå. Situasjonen kan fort bli forandret. Vi har en beredskapsplan for rødt nivå.


Utdanningsdirektoratet har en smittevernveileder for skolen som også sier noe om når elever og ansatte ikke skal møte på skolen. https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/smitteforebyggende-tiltak/


“Nærkontakt” er et begrep som brukes i forbindelse med smittesporing. Her er en link til FHI:s nettsider om dette: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/definisjoner-av-mistenkte-og-bekreftede-tilfeller-med-koronavirus-coronavir/


Hvis man på grunn av smittesituasjonen bestemmer seg for å holde elevene hjemme i noen få dager (som f.eks. ut uka), har vi forståelse for det. Hvis man vurderer å holde elevene hjemme i flere dager henviser vi til fastlege for råd. Blir det er aktuelt å være borte fra skolen ut over noen få dager, uten at man er pålagt karantene, så ber vi om at dette bekreftes av lege.


Hvis man er i isolasjon eller i karantene, så er det viktig at retningslinjene for dette blir fulgt.


På skolen har vi i denne situasjonen også høy fokus på smittevernreglene, herunder på hygiene- og renholdsrutiner. De tre grunnpilarene i smittevern er:

  • Syke personer skal ikke være på skolen

  • God hygiene

  • Redusert kontakt mellom personer

Elever som holder seg hjemme får arbeidsoppgaver fra lærerne etter nærmere beskjed. Følg også informasjon på ukeplanen, og ta kontakt med lærer dersom du/dere trenger mer informasjon.


Situasjonen kan forandre seg raskt og dermed kan også ny informasjon komme fort. Følg derfor også med på myndighetenes informasjon på fhi.no og alta.kommune.no.


Ta gjerne kontakt med oss på skolen hvis du/dere har spørsmål.


Med hilsen

Håkan Funck

Rektor


121 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle