Søk
  • Håkan Funck

God påske!

Etter vel tre uker med fjernundervisning går vi inn i påskeferiemodus. Selv om påsken også blir annerledes enn hva vi normalt sett kunne ventet oss, så er det et avbrekk i våre nye hverdagsrutiner. Vi får mer tid til å være ute og med familien, selv om vi unngår å samles i store skarer. Når påskehøytiden kommer får vi tid til å minnes Jesu lidelse, død og oppstandelse da han seiret over døden - for vår skyld.


Vi vet ikke enda om skolen blir helt eller delvis stengt også etter påske. Det får vi vite onsdag 8. april da regjeringen skal kommer med ny informasjon. Vi må be om og stole på at de tar kloke beslutninger. Hvis skolen blir stengt videre, så kommer vi til å gjøre noen justeringer av innhold og omfang på skolearbeidet. Vi vil beregne at tidsbruken for selve skolearbeidet hver dag vil være ca 4 timer for ungdomstrinnet, 3 timer for mellomtrinnet og 2 timer for småtrinnet. Dette vil selvsagt også variere siden vi vet at elever jobber i ulikt tempo, men det er likevel veiledende. Det vil også kunne bli forandringer på møtetidspunkter for de daglige nettmøtene.


Jeg er fortsatt veldig takknemlig og glad for den gode innsatsen som gjøres hjemme. Vi er veldig klar over at det kreves tett støtte og oppfølging av foreldrene når elevene skal gjøre skolearbeidet. I den forbindelsen er jeg også glad for de tilbakemeldinger som gis over ting som fungerer bra eller mindre bra. Jeg er også stolt over det arbeid som lærerne gjør med opplegg, innhold og tilbakemeldinger på elevenes arbeid. Lærerne har også en viktig sosial oppfølging av elevene. Det er viktig å verdifullt med våre daglige møter på nett med klassene. Det gis også mye individuell veiledning i nettmøter og av og til også med hjemmebesøk. Jeg vil derfor også minne om at lærerne er tilgjengelig dagtid hvis man trenger hjelp eller har spørsmål om oppgavene.


Så til dere alle: elever, foreldre, ansatte og andre som følger med hva som skjer på skolen. Jeg vil ønske alle en god påskeferie og en velsignet påskehøytid. Og etterhvert, når vi vet mer, så vil vi informere om hvordan det blir med skolen etter påske.


Hvis noen har spørsmål så går det fint å kontakte meg på tlf. 967 06 192 eller e-post rektor@akgalta.no.



79 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle