Søk
  • Håkan Funck

Fredag 13.03.20

Første dag med hjemmeundervisning har vært brukt av lærerne til å samarbeide rundt struktur og innhold når både elever og lærere skal arbeide hjemme. Det første digitale oppmøtet kl. 10 gikk veldig bra. Det ble ikke gitt mye oppgaver, men det var nødvendig for oss å sjekke om dette ser ut til å fungere. Og det gjorde det. Takk til både elever og foreldre!Fra mandag planlegger vi slik:

Småtrinnet (1.-4. kl.): Digitalt oppmøte i Classroom kl. 9.00.

Vi oppfordrer at dere gjør skolearbeidet mellom kl. 9 og 12.30. Da vil også lærerne være tilgjengelig på telefon og e-post.

Mellomtrinnet (5.-7. kl.): Digitalt oppmøte i Classroom kl. 10.00.

Vi oppfordrer at dere gjør skolearbeidet mellom kl. 9 og 14.00. Lærerne er tilgjengelig på telefon og e-post.

Ungdomstrinnet: Digitalt oppmøte i Classroom kl. 11.00.

Vi oppfordrer at dere gjør skolearbeidet mellom kl. 9 og 14.00. Lærerne er tilgjengelig på telefon og e-post.

Ved digitalt oppmøte er læreren (som regel kontaktlærer) til stede og møter dere i Google Meet. Dere for informasjon, oppgaver og oppfølging og kan prate/skrive med læreren og klassekameratene. Det vil være litt uvant og kanskje vanskelig i begynnelsen, både for lærere og elever.

​Det er obligatorisk oppmøte på disse tidspunktet. Vi regner det som udokumentert fravær hvis man ikke møter opp uten å ha søkt om fri.

Skolebøker og Chromebook:

Vi ber om at alle henter bøker/arbeidsbøker i alle fag fra skolen. Rektor er på skolen mandag mellom kl 9 og 13 for å kunne gi ut dette. Hvis tiden ikke passer, så kan dere ta kontakt på tlf. 967 06 192.

Situasjonen er veldig spesiell og det kan være utfordrende på ulike måter. Ta kontakt med kontaktlærer, inspektør eller rektor hvis dere har spørsmål eller noe dere trenger å drøfte. Vi regner også med at det kommer ny informasjon med jevne mellomrom fra nasjonale og kommmunale myndigheter.

Følg med på https://www.alta.kommune.no/coronavirus-covid-19.524827.no.html

og på https://helsenorge.no/koronavirus

Når vi opplever at hele landet berøres av så omfattende tiltak så er vi alle med på en dugnad for å unngå at smitte spres videre. Det er viktig at alle forholder seg til de tiltakene som blir bestemt av myndighetene.

Vi kan også be til Gud om at Han hjelper vårt land og folk i denne situasjonen. Han ser og kjenner oss - og i en slik situasjon som nå blir vi også minnet om at det er mye vi mennesker ikke rår over. Vi skal gjøre det vi blir pålagt, og for øvrig bruke vår fornuft så godt vi kan. Og så er det godt å tenke på følgende vers fra Fil. 4: "Vær ikke bekymret for noget, men la i alle ting eders begjæringer komme frem for Gud i påkallelse og bønn med takksigelse; og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare eders hjerter og eders tanker i Kristus Jesus."

Håkan Funck


13 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle