Søk
  • Håkan Funck

FAU ønsker tettere samarbeid med foreldre og elever!

Her er en hilsen fra skolens Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU):


Vi i FAU ønsker en tettere kontakt med foreldre og elevene for å styrke samarbeidet mellom skole og hjem. Vi ønsker også å være mer synlig, så det vil være lettere for foreldre og elever å ta kontakt.


Hva gjør et FAU?


Eksempler på oppgaver og saker kan være:


Diskutere saker som tas opp i

•politiske utvalg i kommunen

•samarbeidsutvalget

•elevrådet

•foreldremøtene


Medvirke aktivt i

• vurdering av skolen

• utviklingsarbeid i skolen

• utvikling av et trygt læringsmiljø for elevene

• planlegging og oppfølging for å håndtere mobbing

• sosiale tiltak for elevene

-trivsel i og utenom skoletid.

• organiseringen av undervisningen

• utforming av egen skoles mål

-fast verdigrunnlag, trygt skolemiljø og godt faglig resultat.

• arbeidet med det fysiske skolemiljøet

• arbeidet med nærmiljøets trafikkforhold

• å få et godt samarbeid mellom hjem og skoleDet vil bli et møte med elevrådet på skolen mest sannsynligvis i Januar og vi håper at alle kan ta seg tid å reflektere over punktene, gjerne i samarbeid foreldre/elev å komme med innspill både positivt og negativt. Dette er en fin anledning til å komme med sine ønsker.


Ta kontakt med Susanne på telefon: 91308065 eller på mail: fau@akgskole.no


56 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle