Søk
 • Håkan Funck

Åpning av skolen for 1.-4. trinn 27. april

Vi jobber nå med forberedelse av åpningen av skolen. Vi lager rutiner og tiltak i tråd med smittevernveiledning fra Udir og Alta kommune.


Det viktigste er at man ikke kommer på skolen hvis man er syk. Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan man komme tilbake etter å ha vært symptomfri i 1 døgn.


På skolen lager vi også rutiner for håndvask og renhold samt å ha økt avstand mellom elevene. Vi planlegger slik at ingen undervisningstimer blir med sammenslåtte klasser, for å holde nede gruppestørrelsene. I friminuttene skal barna oppholde seg i adskilte soner.


I uke 18 er det skole fra kl. 8.15-12.00 hver dag. Dermed blir mandag og onsdag noe kortere enn til vanlig. Lærerne vil legge ut ukeplanene i Classroom. Elevene har timer i sine hjemmeklasserom og noen timer blir utendørs.


Slik kan dere forberede dere:

Vi ønsker minst mulig kontakt mellom elevene og ber dere derfør sørge for at hver elev har sitt eget pennal med følgende utstyr:

 • blyant

 • viskelær

 • linjal

 • blyantspisser m/beholder

 • mellom 6-12 fargeblyanter

 • liten saks


Vi ønsker ikke andre ting som leker etc. i pennalet. Elevene skal ikke låne utstyr til hverandre.


Elevene må ha egen drikkeflaske. Vi skal ikke bruke kopper som evt. står i klasserommet.


Elevene må ha klær og sko etter vær, og gjerne skifteklær siden det er vått ute.Her følger info fra et skriv laget av Udir med noen egne tilpasninger:


Før skolene ble stengt i Norge ble det ikke registrert noe kjent smittespredning blant barn i barnehager og barneskoler. Sammenliknet med voksne er få barn identifisert som smittet i Norge og verden for øvrig. Barn og unge har så langt vist å ha svært lav risiko for å få alvorlig sykdom med koronavirus. Risikoen er lavere enn for andre luftveissykdommer, som for eksempel influensa.


Det er trygt for barn å gå på skolen

Skolene åpner nå gradvis, og for å begrense smitte har vi satt i gang flere tiltak. I perioden framover er vi ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger de nye rådene for smittevern. På skolen vil vi være spesielt opptatt av å:

 • vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask

 • ha godt renhold

 • vaske utstyr og berøringsflater jevnlig

 • være ekstra mye ute med elevene, også i vanlige skoletimer

 • Elevene blir delt inn i kohorter (grupper), en kohort er en klasse. 1. og 2.trinn har mulighet til å være i lag ute i friminutt og ved uteskole. Det samme gjelder 3. og 4.trinn.

 • Holde god avstand til hverandre

Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen, skal følge med på at elevene har det bra.

Hvis barnet ditt ikke føler seg bra

Ikke møt på skolen hvis barnet ditt har symptomer på sykdom, dette gjelder også milde symptomer. Det er ekstra viktig at barna holder seg hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie. Hvis noen andre hjemme har luftveissymptomer skal dere ikke følge barna til skolen.

Hvis barna blir dårlig på skolen, tar vi kontakt med foreldrene. Barna må hentes eller gå hjem fra skolen så fort som mulig.


Foreldre skal helst ikke bli med inn på skolen

1. og 2. klasse benytter inngangen på barneskolen som er nærmest hovedinngangen. 3. og 4. klasse benytter inngangen på barneskolen som er nærmest fotballbanen.


Håndvask er like viktig hjemme som på skolen. Vask hendene før dere kommer på skolen, og med en gang dere kommer hjem. Barna bør helst omgås få andre barn på fritiden og da gjerne leke ute.


Skoleskyss

Elevene som tar skolebuss må de huske å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen. Vi gjør oppmerksom på at bussen ikke går fra skolen mandag og onsdag kl. 12 iht. foreløpig info fra Boreal. Gi beskjed til kontaktlærer hvis dere ikke kan ordne med transport.


Annen informasjon

Elevene må ha egen matpakke og drikke og skal ikke dele med hverandre. Vi skal ikke bruke mikrobølgeovn eller kjøleskap i klasserommet.


Mer informasjon om åpning av skoler og nasjonal veileder kan du finne på www.udir.no. Har dere andre spørsmål angående skoleåpningen, ta kontakt med rektor eller kontaktlærer.


Vi gleder oss til elevene kommer tilbake!


73 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle