MOBILHOTELL

Fra og med 4. januar innfører vi "Mobilhotell" på ungdomstrinnet og mellomtrinnet.

 

Her er et skriv som er sendt med alle elever.

 

Innføringen av mobilhotell er noe som er kommet etter forslag hentet fra andre skoler hvor det allerede er innført. Mobiltelefonen er et godt verktøy til mye i hverdagen, men fører dessverre også til mye forstyrrelser. Erfaringer fra skoler som har innført bruk av mobilhotell viser økt konstrasjon og tilstedeværelse i timene og bedre sosiale relasjoner mellom elevene. Forslaget om mobilhotell er også behandlet i foreldrerådsmøte og i elevrådet.

 

Det vil kunne oppleves som en ulempe for elever som ikke har mobiltelefonen sin tilgjengelig hele dagen. Hvis eleven har behov for å ringe til noen i løpet av dagen kan man låne en av skolens telefoner, og på samme måte kan man kontakte skolen hvis man har behov for å gi en beskjed til en elev i løpet av dagen. I vedlagte skriv finnes en liste over telefonnummer til skolen.

 

Ved spørsmål: ta kontakt med kontaktlærer eller rektor (tlf. 967 06 192).