Ledige stillinger

Hovedutlysning for skoleåret 2020/2021:

Lærere og assistent

For skoleåret 2020/2021 har vi ledig inntil tre lærerstillinger i 100%. Vi vil gjerne knytte til oss medarbeidere som ønsker å fremme skolens kristne målsetting og er interessert i å bidra i utviklingsarbeid.

Til lærerstillingene søker vi personer med bred pedagogisk utdanning, herunder gjerne i fagene matematikk og naturfag på ungdomstrinnet og begynneropplæring på småtrinnet. Vi søker også lærere som kan undervise i finsk som andrespråk samt i fremmedspråk. Søker må også regne med at det kan være aktuelt med kontaktlærerfunksjon.

Assistentstillingen er et mulig vikariat ut skoleåret på ca 80%. I stillingen bistår du elever og elevgrupper i skolehverdagen, i samarbeid med lærere. Det er også aktuelt å være vikar for lærer i enkelttimer ved behov.

Vi søker kandidater som

- Har et positivt elevsyn og setter elevens læring i sentrum

- Er tydelige og har evne til å bygge relasjoner

- Er løsnings- og utviklingsorienterte samt deler opplegg med kollegaer.

- Har evne til samarbeid med kollegaer og foresatte mot felles mål

- Har gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig.

Vi har en utviklingsorientert skole med dedikerte kollegaer. Vi har tatt i bruk digitale enheter for samtlige elever og digital kompetanse vil derfor bli vektlagt. Vi vil også legge vekt på personlig egnethet. De som ansettes må forplikte seg på skolens basis og formål. Lønns- og arbeidsvilkår i tråd med gjeldende lovverk og tariffavtale. Ansatte får gode forsikrings- og pensjonsordninger. Politiattest vil bli avkrevd i forbindelse med tilsetting, jf. friskoleloven § 4-3. Av stillingene er 1 stillinger fast og 2 midlertidig. For de utlyste stillingene tas det også forbehold om endelig ressursbehov.

Spørsmål om stillingene kan rettes til rektor Håkan Funck, tlf. 967 06 192.

Søknad med CV sendes via karriere.no. Bekreftede vitnemål og attester sendes inn på forespørsel fra oss.

Søknadsfrist: 13.03.2020

Velkommen som søker!

Til start

Vikar / tilkallingsvikar

Lærer

Vi har jevnlig behov for vikar på ulike fag og trinn. Er du lærer/lærerstudent eller vet du om noen som kan være aktuell? Det kan være både som tilkallingsvikar og med fast ansvar for fag ut skoleåret, i større eller mindre stilling.

 

Ta kontakt, eller tips noen om dette! 

For mer informasjon: Kontakt rektor Håkan Funck, tlf. 967 06 192 

e-post: rektor@akgalta.no eller inspektør Trude Thomassen, tlf. 918 88 599.