KOSTHOLDSUKE

I uke 4 gjennomførte vi en kostholdsuke for hele skolen. Det var felles fokus på kost og sunn matpakke.

 

Tirsdag og torsdag var det en liten konkurranse i hver klasse om hvem som hadde den beste matpakken. Kriteriene handlet om både innhold og utseende.

 

Vi hadde også besøk av helsesøster som hadde foredrag om kost og aktivitet for elevene på 5.-10. trinn.

 

Det var første gang vi gjennomførte dette "prosjektet". Kontaktlærerne i 4. og 5. klasse initierte det og hadde hovedansvaret.

 

Tilbake