Koronavirus: informasjon til elever og foresatte

Oppdatering 12.03.20 kl. 21:40: Skolen stenges fra fredag 13/3. Se info på akgalta.no/fjernundervisning.

Skolen følger råd fra Alta kommune vedrørende tiltak i forbindelse med den pågående spredningen av koronavirus.

Kommunen har en infoside som oppdateres: https://www.alta.kommune.no/coronavirus-covid-19.524827.no.html

Folkehelseinstituttet har også lagt ut følgende info til skoler, SFO og barnehager: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/informasjon-til-skoler-skolefritidsording-og-barnehager/

På skolen tar vi følgende forhåndsregler for å redusere risiko for smittespredning:

- Vi unngår håndhilsing som vi ellers har i begynnelsen av skoledagen. Elevene sitter med litt avstand fra hverandre. Jakker tas inn i klasserommet og henger på stolryggen.

- Økt fokus på håndhygiene.

- Tørkepapir er tilgjengelig på alle klasserommene. Vi går også til anskaffelse av hånddesinfeksjon til klasserommene.

- Ved renhold er det ekstra fokus på berøringspunkter som dørhåndtak, toalett, tørkepapirholder og vask.

- Elevene får informasjon om hva koronaviruset er og hvordan man kan redusere spredning. Vi viser en film fra Helsedirektoratet som er rettet mot bl.a. skoleelever (https://www.youtube.com/embed/v1W249tl1vA).

- Vi har kontaktet kommuneoverlegen for vurdering av om vi kan gjennomføre fredagssamling som vanlig.

Håkan Funck

Rektor

tlf. 967 06 192

(12.03.2020)

Til start