SKOLEPLASS PÅ AKG

Velkommen!
Innskriving av elever som skal begynne på skolen høsten 2020 skjer i uke 2, fra mandag 6/1 til fredag 10/1. Foreldre/foresatte og barnet kan møte opp på skolen kl. 08.30-15.00, med unntak av fredag til kl. 13.00. Ta gjerne kontakt med skolen enten ved e-post eller telefon for spørsmål eller for å avtale annen tid.
 
Det er også mulig å søke skoleplass til ungdomstrinnet for høsten allerede nå. Vi har også ledige plasser på andre klassetrinn.
 
Hvis det ikke er mulig å møte opp på skolen, kan søknad om skoleplass registreres via skjemaet til høyre.
 
Dersom du ønsker mer informasjon om skolen for å vurdere om dette kan være en skole for ditt barn, så håper vi du tar kontakt med oss. Vår kjerneoppgave er å sikre elevers læring gjennom en tiårig læringsreise, faglig, sosialt og verdiorientert. Denne oppgaven er sentral for oss i skolehverdagen!
 
Elever på AKG har rett til skoleskyss etter gjeldende regler i lover og forskrifter. Dette gjelder uavhengig av om det er andre skoler nærmere elevens hjem.
 
Tlf: 78 44 30 80 (kontor)
967 06192 (Rektor, Håkan Funck)
e-post: post@akgalta.nowww.akgalta.no

VÅR SKOLE

- DIN SKOLE!

Læring gjennom en tiårig lærings-

reise, faglig, sosialt og 

verdiorientert!

© Alta Kristne Grunnskole. 

  • w-facebook