SKOLEPLASS PÅ AKG

Velkommen!

Vi har ledige plasser på alle klassetrinn. Søknader om skoleplass tas imot løpende under året og kan også sendes inn via vår nettside (knappen nede til høyre). I januar har vi ordinær innskriving for 1. klassinger.

 

Dersom du ønsker mer informasjon om skolen for å vurdere om dette kan være en skole for ditt barn, så håper vi du tar kontakt med oss. Vår kjerneoppgave er å sikre elevers læring gjennom en tiårig læringsreise, faglig, sosialt og verdiorientert. Denne oppgaven er sentral for oss i skolehverdagen!

 

Elever på AKG har rett til skoleskyss etter gjeldende regler i lover og forskrifter. Dette gjelder uavhengig av om det er andre skoler nærmere elevens hjem.

Kontakt: Rektor Håkan Funck, tlf. 967 06 192, rektor@akgalta.no.

 

VÅR SKOLE

- DIN SKOLE!

Læring gjennom en tiårig lærings-

reise, faglig, sosialt og 

verdiorientert!

© Alta Kristne Grunnskole. 

  • w-facebook