SKOLEPLASS PÅ AKG

Velkommen!
Vi tar imot søknad om skoleplass/elevplass når som helst under året. Søknad kan registreres via skjemaet på denne siden. Du/dere kan også ta kontakt direkte med skolen (se nedenfor).
For skolestartere har vi innskrivingsdager og i den perioden publiserer vi nærmere info om dato og tidspunkter. Det er også mulig å avtale andre tidspunkter.
Dersom du ønsker mer informasjon om skolen for å vurdere om dette kan være en skole for ditt barn, så håper vi du tar kontakt med oss. Vår kjerneoppgave er å sikre elevers læring gjennom en tiårig læringsreise, faglig, sosialt og verdiorientert. Denne oppgaven er sentral for oss i skolehverdagen!
I november 2021 blir vår nye fløy for ungdomsskolen ferdigstilt, slik at vi sikter på å ta dem i bruk etter jul. Vi gleder oss til å komme inn i større lokaler og er stolte over å kunne tilby undervisning for undervisning i nye klasserom.
 
Elever på AKG har rett til skoleskyss etter gjeldende regler i lover og forskrifter. Dette gjelder uavhengig av om det er andre skoler nærmere elevens hjem.
(NB: Vi har opplevd at varsling om registrerte søknader ikke alltid har fungert. Ta kontakt dersom du ikke hører fra oss innen en til to dager!)
 
Tlf: 78 44 30 80 (kontor)
967 06192 (Rektor, Håkan Funck)
e-post: www.akgalta.no">post@akgalta.nowww.akgalta.no

VÅR SKOLE

- DIN SKOLE!

Læring gjennom en tiårig lærings-

reise, faglig, sosialt og 

verdiorientert!