Info om Fronter - august 2019

Vi har brukt Fronter i flere år som læringsplattform. De funksjoner vi har brukt mest er å legge ut ukeplaner, legge ut innleveringer for elever samt registrere/dokumentere fravær og anmerkninger.

Under sommeren har Fronter endret utseende og innhold. Gammel innlogging fungerer ikke og strukturen er forandret. 

Vi er i en prosess for å vurdere om vi skal erstatte Fronter med noe annet eller om vi skal ta nye Fronter i bruk.

Fra før har vi begynt å bruke Google Classroom, som også har en del av funksjonene som Fronter har. Vi har behov for en helhetlig løsning som dekker både behovet for læringsplattform og skoleadministrativt system.

Før vi har tatt en avgjørelse og implementert de verktøy vi skal bruke, så er det "gamle" Fronter ute av drift. 

Vi vil komme med oppdatert informasjon til elever og foreldre etterhvert. 

Ved spørsmål, ta kontakt med rektor Håkan Funck (967 06 192).

(13.08.2019)

Til start