Fokusuke i engelsk

I uke 5 hadde vi fokus på engelsk i de fleste fagene på alle trinn. Målet med fokusuka var å øve på muntlige ferdigheter i engelsk. 

Vi har startet dagen på engelsk, lest engelske tekster i ulike fag, hatt aktiviteter med engelsk tema. Blant annet har flere klasser laget engelsk frokost.

Fokusuken er et av tiltakene som vi bestemte i personalet når vi drøftet hvordan vi sammen kan løfte engelsk-ferdighetene for elevene våre.

Tilbake

flag.jpg