DOKUMENTER OG INFO

Dokumenter og informasjon


På denne siden publiserer vi diverse informasjon og dokumenter.

Skoleinformasjon for foreldre er et hefte vi har laget med diverse praktisk informasjon. Det er laget første gang i skoleåret 2018/2019 i denne formen. Heftet sendes til alle familier med barn på skolen og kan også lastes ned her (pdf).

Skoleruten følger i henhold til praksis kommunens skolerute. Hvis det gjøres enkelte unntak fra den, f.eks. i forbindelse med kveldsskole og avspasering så får elever og foresatte beskjed om det. Aktuell skolerute finner du på forsiden. 

 

 

Søknad om permisjon for elever brukes alltid når det søkes om permisjon for mer enn tre skoledager. Ved kortere permisjon kan også melding til kontaktlærer brukes da det kan innvilges av kontaktlærere. Permisjon over tre dager kan kun innvilges av rektor/stedsfortreder. Skolen kan ikke gi permisjon for lengere enn 10 skoledager.

Søknad om permisjon for elever (.pdf)

Skolens samlede ordensreglement består av "Ordensregler for Alta Kristne Grunnskole" samt "AKG Skoleregler" for henholdsvis 1.-7. klasse og 8.-10. klasse. Som deler av ordensreglementet skal disse sees i sammenheng. 

Ordensregler for Alta Kristne Grunnskole (.pdf)

AKG Skoleregler 1.-7. klasse (.pdf)

AKG Skoleregler 8.-10. klasse (.pdf)

Søknadsskjema for elevplass (lenke)

Henstilling om tiltak for et bedre psykososialt miljø: Mal og informasjon finner du her

Avtalegiro for foreldrebetaling: Info og skjema (.doc)

Søknad om fratrekk av fravær på vitnemålet: Skjema (.pdf)

skoleregler