ANSATTE

Skoleåret 2019/2020. Ansatte i permisjon / er ikke oppført. Oppdatert jan. 2020

Arne Kristian Arnesen, vaktmester

Styreleder

arne@akgalta.no, tlf. 918 84 242

Irene Arnesen, assistent (vik.)

irene.arnesen@akgalta.no

Jorun T. Arnesen, assistent

jorun.arnesen@akgalta.no, tlf. 418 04 392

Kristine Baardsen, renholder (vik.)

Håkan Funck, rektor

Rektor / Daglig leder. 

hakan.funck@akgalta.no, tlf. 967 06 192

Karin Hamnevoll, kontaktlærer 7. trinn

karin.hamnevoll@akgalta.no, tlf. 473 91 026

Anne-Marie Hågensen, renholder (vik.)

Helene B. Isaksen, kontaktlærer 4. trinn

Teamleder b-trinnet.

helene.isaksen@akgalta.no, tlf. 419 27 921

Eirin Johannessen, kontaktlærer 1. trinn

Spes.ped ansvarlig

eirin.johannessen@akgalta.no, tlf. 906 65 008

Britt Klevberg, faglærer

britt.klevberg@akgalta.no

Trine O. Mudenda, faglærer

trine.mudenda@akgalta.no, 917 26 582

Anne Marie Nilsen, renholder

Astrid Helene Nilsen, kontaktlærer (vik.) 5. trinn

astrid.nilsen@akgalta.no, tlf. 911 98 829

Helene Olsen, assistent

helene.olsen@akgalta.no, 911 30 338

Inger Olsen, renholder

Torill Sivertsen, kontaktlærer 6. trinn

Rådgiver

torill.sivertsen@akgalta.no, tlf. 950 29 892

Maria Solli, kontaktlærer 9. trinn

Teamleder u-trinnet

maria.solli@akgalta.no, tlf. 959 73 992

Stian Strand, kontaktlærer 3. trinn

stian.strand@akgalta.no, tlf. 472 81 181

Annie Suhr, kontaktlærer 2. trinn

annie.suhr@akgalta.no, tlf. 975 17 029

Anne Thomassen, kontormedarbeider/vik. faglærer

Ansvarlig for utleie

anne.thomassen@akgalta.no, Tlf. 917 98 086

Jane Thomassen, kontaktlærer 5. trinn

jane.thomassen@akgalta.no, tlf. 997 43 720

Trude Thomassen, Inspektør

trude.thomassen@akgalta.no, tlf. 918 88 599

May Ragnhild Vasara Jørgensen, faglærer

Sonja Wilhelmsen, kontaktlærer 10. trinn.

Leseveileder. 

sonja.wilhelmsen@akgalta.no, tlf. 911 01 110

Gøril H. J. Winterseth, kontaktlærer 8. trinn

goril.johansen@akgalta.no, tlf. 905 00 007

Please reload

© Alta Kristne Grunnskole. 

  • w-facebook