OM ALTA KRISTNE GRUNNSKOLE

Velkommen til oss,

Alta Kristne Grunnskole er en 10-grunnskole som er bygd og drevet av en foreldregruppe fra Elvebakken læstadianske menighet. Skolebygget, som ligger sentralt plassert i Alta, ble tatt i bruk høsten 2003 da skolen også startet. Skolen har sin forankring i den evangelisk-lutherske lære.

 

Skolen har i september 2017 96 elever fra 1.-10. trinn.

 

Skolen er åpen for alle, uansett bakgrunn og religion. Vi har godkjenning for 135 elever.Vår visjon er: Gi trygghet!

 

Vi tenker på trygghet fra tre perspektiver. For det første er et fast, kristent verdigrunnlag en trygghet for den enkelte individ og et godt fundament for å møte hverdagen. For det andre gir god læring en trygghet for å møte fremtiden. For det tredje ønsker vi at elever, foreldre og ansatte skal møte et trygt miljø på skolen hver dag.

 

 

 

Håkan Funck,

Rektor/Daglig leder

Våre mål

Skolens overordnede mål er:

- Fast verdigrunnlag

- Trygt skolemiljø

- Godt faglig resultat

Vår historie

Arbeidet med å grunnlegge Alta Kristne Grunnskole startet i 1997.

 

Høsten 2003 startet skolen.