Dato: 03.05.2018

Helsesøster - info mai 2018

Info til elever og foreldre:

Vi har nå fått ny helsesøster etter å ha vært uten noen måneder. Vår helsesøster heter Marte Håpnes. Hun er nyansatt helsesøster og utdannet sykepleier.

Vi har avtalt at hun skal være til stede fredager kl. 8.15 til 11.00. Som hovedregel vil hun da være her på et grupperom og ha "åpen dør", slik at elever som ønsker å snakke med henne kan gjøre det. 

I tillegg vil helsesøstertjenesen være på skolen for bl.a. vaksinering. Berørte klasser får informasjon om dette.

Hun kan kontaktes på tlf. 907 49 313 og e-post marte.hapnes@alta.kommune.no.

Dersom dere har spørsmål knyttet til helsesøstertjenesten kan dere gjerne ta kontakt med rektor på tlf. 967 06 192.

Hilsen

Håkan Funck, rektor

© Alta Kristne Grunnskole. 

  • w-facebook