Dato: 17.01.20

Helsesykepleier

Info til elever og foreldre:

Vår helsesykepleier heter Helena Hykkerud.

Vi har avtalt at hun skal være til stede fredager kl. 8.15 til 11.00. Som hovedregel vil hun da være her på et grupperom og ha "åpen dør", slik at elever som ønsker å snakke med henne kan gjøre det. 

I tillegg vil skolehelsetjenesten være på skolen for bl.a. vaksinering. Berørte klasser får informasjon om dette.

Hun kan kontaktes på tlf. 453 96 923 og e-post helena.hykkerud@alta.kommune.no.

Dersom dere har spørsmål knyttet til skolehelsetjenesten kan dere gjerne ta kontakt med rektor på tlf. 967 06 192.

Hilsen

Håkan Funck, rektor